Welkom, deze site wordt opgedragen aan de persoon en het werk van Pieter Marinus van Sturkenboom. Een onbekende dichter van een ongekende kwaliteit.

Het werk van Van Sturkenboom is - voor zover wij hebben kunnen achterhalen - nooit eerder gepubliceerd. Alle gedichten zijn afkomstig uit de periode eind jaren 60 tot eind jaren 70. Dat het werk nooit eerder werd gepubliceerd is het gevolg van het leven dat Van Sturkenboom in die periode leidde. Hierover kunt u meer lezen in de biografie van Van Sturkenboom.

Het werk dat wij hebben teruggevonden van Van Sturkenboom, kwam tijdens een verbouwing van een zolder te voorschijn. Het papier, waarop Van Sturkenboom de gedichten had getypt, was gebruikt als isolatie materiaal. Met de grootst mogelijke zorg zijn wij op dit moment bezig deze originele documenten te herstellen. Over de manier waarop wij de documenten herstellen vind u meer onder de link Over het Van Sturkenboom-project.

Op deze website vindt u slechts een deel van al het werk dat wij hebben terug gevonden op de desbetreffende zolder. Van de herstelde documenten vindt u onder de link De Gedichten intergrale versies. Daarbij kunt u ook de herstelde originele documenten in PDF-formaat downloaden.

In de toekomst zal deze site worden aangevuld met meerdere gedichten van Van Sturkenboom. Ook hopen wij een deel van de briefwisseling die hij had met Frederick Rondeau. Daarnaast hopen wij u ook een nieuwsbrief te kunnen aanbieden met betrekking tot de voortgang van het Van Sturkenboom-project. Helaas, is de tijd die wij hebben schaars en het herstellen kostbaar. Steun is daarom altijd van harte welkom.

Met vriendelijke groet,
Henk Lamers & Donald Roos