* De Biografie van Pieter M. van Sturkenboom *

Over het leven van Pieter Marinus van Sturkenboom is weinig bekend. Het meeste dat wij te weten zijn gekomen over zijn leven is afkomstig uit het materiaal, dat wij hebben ontdekt en gerestaureerd (hierover kunt u meer lezen in onze uitleg over het Het Van Sturkenboom-project). Uit dit materiaal hebben wij getracht een reconstructie te maken van het leven Van Sturkenboom. Exacte jaartallen zullen wij u nauwelijks kunnen geven, omdat wij in de gemeente archieven weinig tot geen informatie hebben kunnen terug vinden. Dit brengt ons tot de vraag of Van Sturkenboom überhaupt wel de officiele naam, dan wel een synoniem van Van Sturkenboom was.

Van Sturkenboom moet midden jaren 50 geboren zijn in een plaatsje in de buurt van Alkmaar. Eind jaren 60 vertrekt hij naar Amsterdam, waar hij een kamer huurt boven de FeBo in de Ferdinand Bolstraat. Rondom deze tijd lijkt Van Sturkenboom geen contact meer te hebben met zijn familie. Echter hij lijkt nog wel briefwisseling te onderhoudem met een oom, Frederick Rondeau. De heer Rondeau bleek in 1994 zichzelf van het leven te hebben beroofd (Rondeau leed aan persoonlijkheidsstoornissen) en had verder geen familie of naaste vrienden. In de brieven wordt met geen woord gerept over de familie situatie, maar wel over het huidige sociale klimaat en dat dit het onderwerp zou moeten zijn waar dichters zich mee bezig zouden moeten houden.

In zijn brieven aan Van Sturkenboom stimuleert Rondeau het idee van Van Sturkenboom om naar Parijs te gaan. Begin jaren 70 vertrekt Van Sturkenboom naar Parijs; hij heeft dan al het grootste deel van het oeuvre dat wij hebben teruggevonden geschreven. In Parijs wil Van Sturkenboom werken aan zijn roman, die de werktitel “Onzin van de Hedendaagse Konfusie” kreeg. Van Sturkenboom heeft de roman nooit geschreven. Nijpend tekort aan geld en een kwellende maagzweer, zorgen ervoor dat hij zich niet kan concentreren. Hierdoor raakt hij in een ernstige depressie. Zijn briefwisseling met Rondeau wordt minder. Van Sturkenboom trekt naar het zuiden van Frankrijk. Vanaf dit moment is er enige tijd geen contact meer. Het is eind jaren 70 dat de briefwisseling weer wordt hervat. Van Sturkenboom zit op dat moment in New York, voor zijn dagelijks levensonderhoud is hij werkzaam bij de Pizza Hut.
Van Sturkenboom moet vanaf dat de briefwisseling weer werd hervat nog ongeveer twee jaar in New York hebben gewoond. Uiteindelijk stuurt Van Sturkenboom, alle correspondentie en al zijn poëtische werk plus de nooit afgemaakte roman aan Rondeau. Van Sturkenboom schrijft in zijn laatste brief aan Rondeau, dat hij niets meer met de wereld te maken heeft en dat hij in Ierland wil gaan wonen. Ergens aan de kust, waar weinig mensen zijn.

Of Van Sturkenboom ook uiteindelijk in Ierland is gekomen is onbekend, evenals of hij nog leeft. Ook is het onbekend of Rondeau eigenlijk wel bestaan heeft. Volgens gemeente archieven zou Rondeau, zoals eerder geschreven in 1994 overleden zijn, maar uit de correspondentie komen een aantal punten naar voren die niet overeenkomen met de archieven.
Hoe het werk van Van Sturkenboom uiteindelijk terecht is gekomen in de Belgische ardennen en daar in de zolder van een boerderij werd gebruikt als isolatiemateriaal is een nog veel grotere vraag. Er is veel onbekend over Van Sturkenboom, maar dat is misschien wel wat zijn werk zo boeiend en interessant maakt.